පාක්ෂිකයන් කළ යුත්තේ පක්ෂය ඉදිරියට ගෙන යාමයි

Monday, 25 January 2016 - 13:06

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් කළ යුත්තේ පක්ෂයේ දේශපාලන ප්‍රවාහය ඉදිරියට ගෙන යෑම  මිස පුද්ගලයන් පසුපස යාම නොවන බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසනවා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ වැලිමඩ - අඹගස්දෝව ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති ජන හමුවකට  එක්වෙමින්.