මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ ශරීෆ් තවුෆික් මන්ත්‍රී ධුරයේ දිවුරුම් දෙයි

Tuesday, 26 January 2016 - 14:38

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%81%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%86%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B7%86%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%B0%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ ෂරීෆ් තවුෆික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස අද කථානායක කරු ජයසූරිය ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ ඉල්ලා අස්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අබ්දුල් හෆීස්ගෙන් පුරප්පාඩු වූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයට එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් පසුගිය දා ඔහුව පත් කෙරුණා.  

ඊට අදාළව ඔහුගේ නම මැතිවරණ කොමිසම වෙත ඉදිරිපත් කළේ  එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් කබීර් හෂීම් විසින්.