යෝෂිතගේ පුහුණුවීම් 4කට ලක්ෂ 222 ක්

Tuesday, 26 January 2016 - 18:32

%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+4%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+222+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට බඳවාගැනීම සහ ඔහුගේ විදේශ පුහුණුවීම් සඳහා වැයකළ මුදල් පිළිබඳව අද පාර්ලිිමේන්තුවේදී අදහස් පළ වුණා.

වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් නැගුණු පැනයකට පිළිතුරු දුන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක ප්‍රකාශ කළේ ඔහුගේ විදේශ පුහුණුවීම් 4 ක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 222 ක මුදලක් වැය කර ඇති බවයි.

තරුණයන් තුළ හමුදාවට බැඳීමේ රුචිකත්වය වැඩිකිරීම සඳහා ඔහු නාවික හමුදාවට බඳවාගෙන අදාළ කටයුතු සිදුකරගෙන ඇති බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කියා සිටියා.