පොලිසියේ අයෙක් - පොලිසියේ 10කට වෙඩි තියයි

Wednesday, 27 January 2016 - 7:01

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+10%E0%B6%9A%E0%B6%A7++%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
පොලිස් සාමාජිකයෙක් කැරළිකරුවන් සමග එක්ව පොලිස් සාමාජිකයින් දස දෙනෙක් ඝාතනය කර ඇති බවට ඇෆ්ගනිස්තානයෙන් වාර්තාවෙයි.  drugged පසුව Uruzgan දකුණු පළාත තුළ ඔහුගේ සගයින් මිය ගිය 10 වෙඩි බලධාරීන් පවසයි. දකුණු දිග  Uruzgan පළාතේ පොලිස් නිළධාරීන්  පිරිසට වෙඩි තබා ඇත.

අනතුරුව නිළධාරීන්ගේ ආයුධ කැරළිකරුවන් ට ලබා දී පොලිස් මුරපොළක් ද  ගිනි තබා තිබේ.

ඇෆ්ගනිස්තාන පොලිසිය පවසන්නේ කැරළිකරුවන්-  තලේබාන් සාමාජිකයින් බවයි.  

ජාත්යන්තර සහ ඇෆ්ගන් හමුදා මත ප්රහාර එල්ල අභ්යන්තර ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ගැටුම් පසුව අදියර බැරෑරුම් තර්ජන එක් වී ඇත.