මහපාරේ දී 99න් බේරුණු දරු පැටියා

Wednesday, 27 January 2016 - 10:20

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%93+99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F
ප්‍රධාන මාර්ගයක්  මධ්‍යයේ ගමන් කළ කුඩා දරුවෙකු අනතුරකින් වළක්වාගෙන තිබෙනවා. මෙම සිද්ධිය වාර්තා වන්නේ ඇමෙරිකාවේ නිව්පෝර්ට්  (Newport) කලාපයෙන්.

අවුරුදු දෙකක් වයසැති දරුවා  රථ වාහන වැඩි අවස්ථාවකයි මාර්ගයට පැමිණ ඇත්තේ. කෙසේ වෙතත් දරුවාගේ ජීවිතය බේරී ඇත්තේ පොලිස් නිළධාරියෙක් හේතුවෙන්.

එම අවස්ථාව දැක්වෙන වීඩියෝවක් පහතින්...