කැළණිය ටයර් කර්මාන්තශාලාවක ගින්නක්

Wednesday, 27 January 2016 - 14:28

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කැළණිය - දළුගම පිහිටි ටයර් කර්මාන්තශාලාවක අද දහවල් ගින්නක් හට ගෙන තිබෙනවා.

කොළඹ ගිනි නිවීමේ ඒකකය සඳහන් කළේ කර්මාන්තශාලාවේ ගොඩනැගිලි දෙකක මෙම ගින්න හට ගෙන ඇති බවයි.

එය මේ වනවිට මැඩපවත්වා ඇති අතර, ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණ වී නැහැ.