කොටදෙණියාව OIC මාරු කරයි

Wednesday, 27 January 2016 - 14:59

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+OIC+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කොටදෙණියාව පොලිස් ස්ථානාධිපති එච්.ඩබ්ලිව්.එස්. උදයකුමාර කෑගල්ල කොට්ඨාශය වෙත මාරුකර යවා තිබෙනවා.

ඒ අනුව වැලිඔය පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ ඩබ්ලිව්.ඞී.ඞී. වික්‍රමසිංහ, කොටදෙණියාව වෙත කැඳවා ඇති අතර, පොළොන්නරුව කොට්ඨාශය භාරව කටයුතු කළ පොලිස් පරීක්ෂක ඞී.එම්.පී. දිසානායක වැලිඔයට මාරුකර යවා ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළා.

මහත් ආන්දෝලනයකට තුඩුදුන් සේයා සදෙව්මි දැරියගේ ඝාතනය සිදුවන කාල වකවානුවේ කොටදෙණියාව පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළේද පොලිස් පරීක්ෂක එච්.ඩබ්ලිව්.එස්. උදයකුමාරයි.