ස්වීඩනයෙන් 80000ක් දොට්ට

Thursday, 28 January 2016 - 7:43

%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A++80000%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7
සරණාගතයින් 80000ක් නැවත ඔවුන්ගේ රටවලට යැවීමට ස්වීඩනය  තීරනය කර තිබෙනවා. එරට බලධාරීන් සඳහන් කළේ මෙම පිරිස වසර කිහිපයක් ඇතුළත ඔවුන්ගේ රටවලට යැවීමට කටයුතු කරන බවයි.

පසුගිය වසරේදී ස්වීඩනයේ සරණාගතභාවය ලබාගැනීම සඳහා එක්ලක්ෂ හැටතුන් දහසක් ඉල්ලූම් කර තිබෙනවා.

යුරෝපයේ ඒකපුද්ගල ආදායම ඉහළ රටක් ලෙස ස්වීඩනය සැළකෙනවා. මේ නිසා සරණාගතයින් වැඩිවශයෙන් ස්වීඩනයට පැමිණෙන බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.