නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ ජනපති කොමිසමට

Thursday, 28 January 2016 - 10:39

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B7%84+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7
ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ හිටපු සභාපති නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ මේ වනවිට බරපතල වංචා සොයන ජනාධිපති කොමිසම වෙත පැමිණ තිබෙනවා.

ඒ, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සහ එහි  ආහාර සැපයුම් අංශයේ සිදුවූ බව කියන මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහායි.

අවස්ථා තුනකදී ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමෙ ආහාර සැපයුම් අංශයේ සිදුව  බව කියන මෙම මූල්‍ය අක්‍රමිකතාව රුපියල් මිලියන 500 කට අධිකයි.