පුංචි ඡන්දෙට 30%ක කාන්තා නියෝජනයක්

Thursday, 28 January 2016 - 15:03

%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%A7+30%25%E0%B6%9A++%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉදිරියේදි පැවැත්වෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී  සියයට 30 ක  කාන්තා නියෝජනයක් ඉදිරිපත් කිරිමට  ලංකා කමිකරු කොංග්‍රසයේ කාන්තා සංවිධානයක්  තීරණය කර තිබෙනවා.

ලංකා කමිකරු කොංග්‍රසයේ කාන්තා සංවිධානයේ සභාපතිනි අනුෂා සිවරාජා මේබව පැවසුවේ අද (28) හැටන් ප්‍රදේශෙයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමිනුයි.