සාරියට එහෙමයි - සිවුරට මෙහෙමයි

Thursday, 28 January 2016 - 20:54

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥාණසාර හිමියන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා කිහිපයකදී අදහස් පලවුණා.