දෙකඩ වන්නේ නම් පරාජය නියතයි

Friday, 29 January 2016 - 7:46

%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%A9+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92
කිසියම් කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දෙකඩ කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ නම් පක්ෂයට අන්ත පරාජයකට ලක්වීමට සිදුවන බව අමාත්‍ය එස්.බී.දිසානායක පවසනවා.

මහනුවර ඊයේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.