ගින්තොටදී දුම්රිය අනතුරක් නූලෙන් වැලකෙයි (ඡායාරූප)

Friday, 29 January 2016 - 12:26

%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%96%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
අද උදෑසන ගාල්ල දෙසට ධාවනය වූ දුම්රියක් සහ ගාල්ල සිට කොළඹ දෙසට ධාවනය වූ දුම්රියක් ගින්තොටදී මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් සිදුවන්නට ගිය අනතුරක් වලක්වාගෙන තිබෙනවා.

මහනුවර සිට මාතර දක්වා ධාවනය වන සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය මාර්ග සංඥා නොතකා ධාවනය කිරීම සිදුවන්නට ගිය අනතුරට හේතුව බවයි දුමිරිය පාලක මැදිරිය ප්‍රකාශ කළේ.

එහිදී මාතර සිට වව්නියාව බලා ධාවනය වූ රජරට රුජිණ සීඝ්‍රගාමී දුමිරියේ රියදුරු ඉදිරියෙන් පැමිණෙන දුම්රිය දැකීමෙන්  පසුව දුම්රිය නවතාගෙන තිබෙනවා.

අදාල සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීම සදහා නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් සිද්ධිය වූ ස්ථානයට යොමු කර ඇති බවයි දුමිරිය පාලක මැදිරිය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.ඡායාරූප - රත්ගම රොෂාන් / අම්බලන්ගොඩ  - දීපාල් / අකුරැස්ස අජිත්