පොහොර ඉල්ලා සමන්ත විද්‍යාරත්න විරෝධතාවයේ

Friday, 29 January 2016 - 13:58

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%9A
මහියංගනය රජයේ පොහොර ගබඩාවේ පිවිසුම අවහිර කරමින් ගොවීන් පිරිසක් සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න මේ වනවිට විරෝධතාවයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ, ගොවීන්ට මෙතෙක් පොහොර නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන නොමැති බව පවසමින්.