බොරු දේශප්‍රේමීන්ට රට ගොඩනගන්න බැහැ

Saturday, 30 January 2016 - 12:44

%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90
වීරයන් ලෙස පෙනී සිටිමින් සිදුකරන දේශප්‍රේමී සටන් පාඨවලින් පමණක් රට සංවර්ධනය කළ නොහැකි බව මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක පවසනවා.  

පෑලියගොඩ - නව මැනිං වෙළඳපළ සඳහා මුල්ගල තැබීමේ උත්සවයට අද එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ ඒ සඳහා රට ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් කළ යුතු බවයි.