යුධ අපරාධ පිළිබද ජාත්‍යන්තර මැදිහත් වීමක් අවශ්‍යමයි මූන් කියයි

Saturday, 30 January 2016 - 20:35

%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B0+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B0+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%AF+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවූවා යැයි කියන යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙරෙන පරීක්ෂණ පිළිබඳව අන්තර්ජාතික මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය යලි අවධාරණය කරනවා.

එහි මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ජගත් මහ ලේකම් බෑන් කී මූන්ගේ ලේකම්වරයා වන ස්ටෙෆන් ඩුජාරික් සඳහන් කළේ මානව කොමිසමට ශ්‍රී ලංකාවේ අනුග්‍රහය ඇතිව ගෙන ආ යෝජනාවට අනුව, ඒවා ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාව තුළ විශ්වසනීයත්වයක් ඇතිවන්නේ ජාත්‍යන්තරයේ මැදිහත්වීමක් හරහා පමණක් වන බවයි.