සංඝ කතිකාවත ගැන අවසන් තීරණය මහනායක හිමිවරුන්ගේ කැමැත්ත අනුවයි

Sunday, 31 January 2016 - 8:25

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9D+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%AD+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
සංඝ කතිකාවත සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණය ගැනීම සඳහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේලාට අවස්ථාව ලබාදී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

වාද්දුව - තල්පිටිය - බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේ ඊයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ  බව ප්‍රකාශ කළා.

මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ මෙවැනි කතිකාවතක් ගෙන ඒමේදී නායක ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ මතය අවසන් තීරණය බවයි.