ආනයනික සහල් කිලෝවක බද්ද රුපියල් 50 දක්වා වැඩිකරයි

Sunday, 31 January 2016 - 17:20

%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+50+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආනයනික සහල් කිලෝවක් සඳහා පනවා තිබූ බද්ද රුපියල් 15කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක සදහන් කළේ ඒ අනුව මෙතෙක් පැවැති රුපියල් 35ක් වන බද්ද රුපියල් 50 දක්වා ඉහළ නංවන බවයි.

දේශීය වී නිෂ්පාදන ඉහළ යාම මෙලෙස බදු ඉහළ නැංවීමට හේතු වී තිබෙනවා.