ශිරන්ති අද එයි

Monday, 01 February 2016 - 9:07

%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%91%E0%B6%BA%E0%B7%92
හිටපු ජනාධීපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ බිරිඳ වන ශිරන්ති රාජපක්ෂට අද (01) දිනයේ බරපතල වංචා විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටීමට නියමිතයි.

පසුගිය 25 වනදා කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටීමට දන්වා තිනුණ ද ඇය එදින පැමිණ සිටියේ නැහැ. ඒ වෙනුවට වෙනත් දිනයක්  ඉල්ලා තිබුණා.

ශිරන්ති රාජපක්ෂට ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දැනුම්දී ඇත්තේ පසුගිය රජය සමයේ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් නිවසක් සිය හිතවතෙකුට අඩු මුදලට ලබාදීමට අදාලව සිදු කෙරෙන විමර්ශන සඳහා ප්‍රකාශයක් ලබාදීමටයි.

එවකට නිවාස අමාත්‍යවරයාව සිටි විමල් වීරවංශ විසින් රුපියල් ලක්ෂ 55 ක වටිනාකමකින් යුත් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් නිවසක් රුපියල් ලක්ෂ 5 ක මුදලකට ලබාදී තිබුණේ ශිරන්ති රාජපක්ෂගේ මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියාව සිටි මිලින්ද රත්නායකටයි.