පිටකොටුව ආපනශාලා 13 කට නඩු

Monday, 01 February 2016 - 11:05

%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%86%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F+13+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94
බලපත්‍ර නොමැතිව පවත්වාගෙන ගිය පිටකොටුව බැස්ටියන් මාවතේ පිහිටි ආපනශාලා 13 කට කොළඹ මහ නගර සභාව මගින් නඩු පවරා තිබෙනවා.

මෙම ආපනශාලා පරීක්ෂාවට ගිය අවස්ථාවේදී ඒවා අපිරිසිදු  අන්දමින් පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බවටද හෙළිවූ බවයි කොළඹ මහ නගර සභාවේ ප්‍රධාන ආහාර පරීක්ෂක එම්.බී. ලාල්කුමාර කියා සිටියේ.