එයාර් වයිස් මාර්ෂල් ගුරුසිංහ ගුවන් හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී තනතුරට

Monday, 01 February 2016 - 17:03

%E0%B6%91%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B7%84+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%93+%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7
ගුවන් හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී තනතුරට එයාර් වයිස් මාර්ෂල් සී.ආර්. ගුරුසිංහ පත් කර තිබෙනවා.

ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, වින් කමාන්ඩර් ගිහාන් සෙනෙවිරත්න සඳහන් කළේ අදාළ තනතුරට ඔහු පත් කළ බවට වූ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා අද පස්වරුවේ තම මූලස්ථානයට යොමු කර ඇති බවයි.

ගුවන් හමුදා ඉංජිනේරු අංශයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස ද ඔහු මීට පෙර කටයුතු කර තිබෙනවා.