ධීවර විරෝධතාවකින් ප්‍රංශ ජාතිකයින් රැගත් දුම්රියක් මීගමුවේ සිරවේ

Monday, 01 February 2016 - 18:53

%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%82%E0%B7%81+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%9A
පුත්තලම, හලාවත සහ මීගමුව, ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක ධීවරයන් පිරිසක් ආරම්භ කර ඇති විරෝධතාවයක් නිසා කොළඹ - හලාවත ප්‍රධාන මාර්ගයේ සහ දුම්රිය මාර්ගයේත් ගමනාගමන කටයුතුවලට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා.

විරෝධතාවය හේතුවෙන් ප්‍රංශ සංචාරකයන් පිරිසක් රැගෙන මීගමුවට පැමිණි විශේෂ දුම්රියක ධාවන කටයුතුවලට ද බාධා එල්ල වුණා.

හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ මේ වනවිට එම දුම්රිය අදාළ සංචාරකයින් පිරිස ද සමග කුරණ දුම්රිය ස්ථානයේ නවතා තබා ඇති බවයි.

මේ අතර, කොළඹ සිට හලාවත දක්වා ධාවනය වන කාර්යාල දුම්රියක් ද විරෝධතාවය හේතුවෙන් කුරන දුම්රිය ස්ථානයේ නවතා දැමීමට සිදුවුණා.

ඊට අමතරව, මේ හේතුවෙන් හලාවත - කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය මීගමුව - ගල්කන්ද මංසන්ධියෙන් අවහිර වුණා.

අද උදෑසන ආරම්භ කළ මෙම විරෝධතාවයේදී ධීවරයන් ඉල්ලා සිටියේ තහනම් ආම්පන්න ක්‍රම යොදා ගනිමින් මසුන් මැරීමට ධීවරයන්ට ලබාදී ඇති බලපත්‍ර අහෝසි කරන ලෙසයි.