දිලිප් වෙදආරච්චි ගැන විශ්වාසයක් නැහැ - මහින්ද අමරවීර කියයි

Tuesday, 02 February 2016 - 9:03

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90+-+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ධීවර රාජ්‍ය ඇමති දිලීප් වෙදආරච්චි පිළිබඳ තමාට පැහැදිලි විශ්වාසයක් නොමැති බව ධීවර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා.

ධීවර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පසුගිය දා ප්‍රකාශ කළේ තමාට නිසි බලතල ලබාදී නොමැති බවයි.

කෙසේ නමුත් ඊයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ඊට පිළිතුරු දුන් ධීවර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර කියා සිටියේ බලතල ලබාදීමට නම් විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයෙකු විය යුතු බවයි.