කොළඹ හිරවෙයි (ඡායාරූප)

Tuesday, 02 February 2016 - 10:00

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
කොළඹ නගරයේ ප්‍රධාන මාවත් රැසක දැඩි තද බදයක් හට ගනී. ගාලුමුවදොර පිටියේ  පැවැත්වෙන 'නිදහස්දින පෙරහුරුව' හේතුවෙන් මාර්ග කිහිපයක් වසා දමා තිබේ. වැල්ලවත්තේ සිට කොළඹ දෙසට මෙන්ම  පාර්ලිමේන්තු මාර්ගයේද දැඩි තදබදය හටගෙන ඇත.

තදබදය Google traffic හි පෙන්වන්නේ  මේ  අයුරින් .......