විදුහල්පතිවරු 500ක් ඉසුරුපායට

Wednesday, 03 February 2016 - 7:38

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+500%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ඉල්ලීම් 7ක් මුල් කරගනිමින් ලංකා විදුහල්පති සංගමය ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට අද සත්‍යග්‍රහයක සහ විරෝධතාවක නිරත වනවා. එහි ලේකම් පියසිරි ප්‍රනාන්දු කියා සිටියේ 2006 වසරේ පැවති විදුහල්පති සේවා විභාගයෙන් සමත්ව පත්වීම් ලද විදුහල්පතිවරුන් 500 කට අධික පිරිසක් මෙම විරෝධතා ක්‍රියාමාර්ගයට එක්වන බවයි.