නිදහස් දින ජාතික උත්සවයට කොළඹ රථවාහන සීමා කරන්නේ මෙහෙමයි

Wednesday, 03 February 2016 - 13:43

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A++%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
නිදහස් දින ජාතික සැමරුම වෙනුවෙන් හෙට (04) කොළඹ නගරයේ විශේෂ රථවාහන  සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කෙරෙයි. එය පෙරවරු 5.00 සිට බලපැවැත්වෙන බව පොලිසිය දන්වා සිටී.

නිදහස් දින ජාතික උත්සවය වෙනුවෙන් කොළඹ රථවාහන ගමනාගමනය සීමා කෙරෙන ආකාරය පිළිබඳ පොලිසිය නිකුත් කළ නිවේදනය  පහතින්. .