ජගත් සංවිධානය ඉවත්වේ

Thursday, 04 February 2016 - 7:24

%E0%B6%A2%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A
සිරියානු ආණ්ඩුව සහ කැරළිකරුවන් අතර පවතින සිවිල් යුද්ධය නිමාවට පත් කිරීම සඳහා ආරම්භ කර ඇති සාම සාකච්ඡාවලින් තාවකාලිකව ඉවත්වීමට එහි මැදිහත් කරු ලෙස කටයුතු කරන ජගත් සංවිධානය තීරණය කර තිබෙනවා.

විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ මේ මස 25 වනදා දක්වා සාකච්ඡා අත්හිටුවන බවට ජගත් සංවිධානය ප්‍රකාශ කර ඇති බවයි.

ඇතිව තිබෙන තත්ත්වයට ඇමරිකාව සහ රුසියාව වගකිව යුතු බවයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.