දේහයක් ආදාහනය කරමින් තිබියදී ගාල්ලේ ආදාහනාගාරයක් පුපුරයි

Friday, 05 February 2016 - 7:27

%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
දේහයක් ආදාහනය කරමින් සිටියදී ගාල්ල - කරන්දෙනිය - උතුරුමාගල ආදාහනාගාරය ඊයේ (04) පිපිරීමකට ලක්වුණා.

එහිදී එහි සේවකයෙකු තුවාල ලැබූ අතර ඔහු ප්‍රතිකාර සඳහා ඇතුළත් කෙරුණේ කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලටයි.

පසුව අදාළ දේහය පිළිබද අවසන් කටයුතු අහුන්ගල්ල ආදාහනාගාරයේ සිදුකර තිබෙනවා.