සාම්පූර් ව්‍යාපෘතිය ගැන මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

Friday, 05 February 2016 - 15:17

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සාම්පූර් බලාගාර ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ මුල්පදිංචිකරුවන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වී ඇති බව පවසමින් මානව හිමිකම් කොමිසම වෙත අද (05) පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කෙරුණා.

ඒ නැගෙනහිර ජනතා සංවිධානය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එක්වයි.