ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය මහින්දගේ

Saturday, 06 February 2016 - 19:20

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%9C%E0%B7%9A
ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය මුලින්ම ආරම්භ කළේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ ගාල්ල - හබරාදුව ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පොල විවෘත කිරීමේ උත්සවයට ඊයේ (05) එක්වෙමින්.

ආණ්ඩුවට එක්වී අමාත්‍ය ධුර ලබාගත්තේ තමන්ගේ තනි තීරණයකට නොවන බවද අමාත්‍යවරයා එහිදී සඳහන් කළා.

ඉදිරියටත් ප්‍රතිපත්තිවලට අනුව කටයුතු කරන බවත් ඊට රටට අහිතකර කාරණාවලදී ඊට විරුද්ධ වන බවද අමාත්‍යවරයා එහිදී අවධාරණය කළා.