වේරැස් ගඟ ව්‍යාපෘතිය ගැන ප්‍රකාශයක්

Monday, 08 February 2016 - 13:48

%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%9F+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මහා නගර, බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතීන් සඳහා දේශපාලන අන්තවාදී පිරිස් බලපෑම් එල්ල කරන බවට විෂයභාර අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක පවසනවා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ කොළඹදී අද විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින්.

දැනට මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ වේරැස් ගඟ, කොළොන්නාව සහ බොරුපන  යන ව්‍යාපෘතින් සිදු කෙරෙනවා.

මීට පෙර ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ කියා සිටියේ වේරැස් ගඟ ව්‍යාපෘතිය සඳහා තම ඉඩම් අත්පත් කරගෙන ඇති බවයි.