මියන්මාර ජනාධිපතිවරණය මාර්තු 17 ඇරඹේ

Monday, 08 February 2016 - 15:31

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+17+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
මියන්මාරයේ ජනාධිපතිරණ ඡුන්ද විමසීම මාර්තු 17 වනදා ආරම්භ කිරීමට එරට පාර්ලිමේන්තුව අද තීරණය කළා.

ඡාන්ද විමසීමෙන් පසුව නව රජය පිහිටුවීම අප්‍රේල් මස 1 වන දා සිදුකරනු ඇති.

මේ සම්බන්ධයෙන් අවුන්සාන් සුකී නියෝජනය කරන ජාතික ලීගය සහ  මියන්මාර හමුදා පාලන රජය අතර මේ වනවිට සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සදහන් කළේ.

පසුගිය දා පැවැති මියන්මාර මහමැතිවරණයේදී අවුන්සාන් සුකීගේ ජාතික ලීගය සියයට 80ක ආසන හිමි කර ගනිමින් ජය ගත්තා.