දුම්වැටි අසුරණ 5000ක් ගෙන ආ කතුන් දෙදෙනෙකු අල්ලයි

Tuesday, 09 February 2016 - 13:31

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%AB+5000%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%86+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
නීතිවිරෝධී ලෙස විදේශ රටක නිෂ්පාදිත දුම්වැටි ඇසුරුම් 5000ක් රැගෙන මෙරටට පැමිණි කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේදී රේගුව විසින් අද අත්අඩංගුවට ගත්තා.