යෝෂිතගේ සැප දුක් බලන්න කලාකරුවන් යයි

Tuesday, 09 February 2016 - 19:50

%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B4+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින හිටපු ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ ඇතුලු පස්දෙනාගේ සුවදුක් බැලීම සඳහා කලාකරුවන්, සිව්බල සේනා ජාතික එකමුතුව ඇතුලු පිරිසක් අද වැලිකඩ බන්ධනාගාරය වෙත පැමිණියා.