උඩුපුස්සැල්ලාවේදී ඉන්දීය ජාතිකයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

Wednesday, 10 February 2016 - 8:08

%E0%B6%8B%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
උඩුපුස්සැල්ලාව - නගරයේ දී සංචාරක වීසාවලින් මෙරටට පැමිණ සාස්තර කියමින් සිටි ඉන්දීය ජාතිකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඊයේ අත්අඩංගුවට ගත් මොවුන් වලපනේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු මේ මස 16 වන දා දක්වා මිරිහාන රැදවුම් මධ්‍යස්ථානයේ තබා ගැනීමට නියෝග කෙරුණා.