නාරාහේන්පිට - පිටකොටුව පෞද්ගලික බස් රථ වර්ජනයක්

Wednesday, 10 February 2016 - 9:01

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7+-+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නාරාහේන්පිට - පිටකොටුව පෞද්ගලික බස් රථ අද පෙරවරුවේ සිට වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ පොලීසියෙන් එල්ල වන බලපෑම්වලට විරෝධය පළ කරමින්.