භික්ෂු පනත ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය ප්‍රකාශයට පත් වෙයි

Wednesday, 10 February 2016 - 13:40

%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ථේරවාදී භික්ෂු කථිකාවත් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතරයකින් හා ජනමත විචාරණයකින් සම්මත කර ගත යුතු බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම්දී තිබෙනවා.

අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු ආරම්භ වීමෙන් අනතුරුව කථානායක කරූ ජයසූරිය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මෙම තීරණය පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා.

එහිදී කථානායකවරයා කියා සිටියේ අදාළ පනත් කෙටුම්පතේ ඇතැම් වගන්ති ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවට ද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දන්වා ඇති බවයි.

ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල නොමැති කොටස් ඉවත් කරන්නේ නම් සාමාන්‍ය බහුතර බලයකින් මෙම පනත් කෙටුම්පත සම්මත කරගැනීමට හැකි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා.