කථානායකට මරණ තර්ජන

Wednesday, 10 February 2016 - 18:55

%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට පාර්ලිමේන්තුව තුළ ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ඉල්ලා සිටීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තමන්ට දුරකථනයෙන් මරණ තර්ජනද එල්ලවූ බව කථානායක කරූ ජයසූරිය අද පාර්ලිමේන්තුවේදි ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අදත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් ඊට අදාළ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදියි.

ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කර මේ සම්බන්ධයෙන් විසඳුමක් ලබාදිය හැකි බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා.

විවාදයේදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් මෙන්ම ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරුන් රැසක්ද විවිධ අදහස් පළ කිරීම විශේෂත්වයක්.