බේස්ලයින් සහ මරදාන අතර දුම්රිය ධාවනය අද සහ හෙට අත්හිටුවයි

Saturday, 13 February 2016 - 8:01

%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
අලූත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන්, කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ බේස්ලයින් සහ මරදාන දුම්රිය ස්ථාන දෙක අතර, අද සහ හෙට දුම්රිය ධාවනය නොවන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසනවා.

ඒ අනුව බේස්ලයින් දුම්රිය ස්ථානයේ සිට අවිස්සාවේල්ල දක්වා දුම්රිය ධාවනය කෙරෙනු ඇති.

බේස්ලයින් දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ අලූත්වැඩියා කටයුත්තක් මෙලෙස ධාවනය අත්හිටුවීමට බලපා ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.