ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නැවතත් පොල් ගැසීමක

Saturday, 13 February 2016 - 12:46

%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A
රජයේ වසරක කාලසීමාවට සහ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශයට වසරක් සපිරීම නිමිත්තෙන් ඊට එරෙහිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අද (13) රත්නපුර - ගොඩකවෙල ඓතිහාසික අම්මඩුව කුඩාකතරගම දේවාලයේදී පොල් ගසා, දේව කන්නලව්වක් සිදුකළා.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සහභාගිත්වයෙන් ඔවුන් අද උදෑසන දේවාලයට ගොස් දේව කන්නලව්වක් කිරීමෙන් අනතුරුව මෙලෙස පොල්ගසා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මීට පෙර ද ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් සීනිගම දේ්වාලයට ගොස් පොල් ගසා රජයට විරෝධය පළ කරමින් දේව කන්නලව්වක් ද සිදුකරනු ලැබුවා.

ඊට ද ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් එක්ව සිටියා.