ඉන්දුනීසියාවේ භූ කම්පනයක්

Saturday, 13 February 2016 - 14:25

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නැගෙනහිර ඉන්දුනීසියාවේ - සුම්බා දිවයින ආසන්නයේ අද ප්‍රබල භූ කම්පනයක් සිදුවුණා.

ඇමරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය ප්‍රකාශ කළේ එය රික්ටර් පරිමාණයේ 6 යි දශම 5 ක ප්‍රබලතාවකින් යුත් භූ කම්පනයක් බවයි.

භූ කම්පනය හේතුවෙන් එම දිවයිනේ දුරකථන සහ ගුවන් විදුලි සන්නිවේදන මාර්ග අඩාල වී ඇති අතර, මාර්ග රැසකට හානි සිදුව තිබෙනවා.

කෙසේ නමුත්, ජීවිත හානි පිළිබඳව මෙතෙක් වාර්තා නොවන බවයි ඉන්දුනීසියානු බලධාරින් ප්‍රකාශ කළේ.

මෙම භූ කම්පනය හේතුවෙන් සුනාමි අවදානමක් ද ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ.