ප්‍රතිපාදන නැති ව්‍යාපෘති ගැන විගණනයක්

Sunday, 14 February 2016 - 8:28

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නිසි ප්‍රතිපාදන නොමැතිව පසුගිය පාලන සමයේ ආරම්භ කරන ලද ඩොලර් බිලියන 250 ක ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විගණනයක් ආරම්භ කිරීමට සැරසෙනවා.

කොළඹ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ බව හෙළිදරව් කළේ විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම විසින්.