මන්නාරම - සිලාවතුරේ කැළෑවකින් කේරළ ගංජා කිලෝ 18 ක්

Sunday, 14 February 2016 - 10:29

%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B8+-+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B7%91%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%85+%E0%B6%9C%E0%B6%82%E0%B6%A2%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%9D+18+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මන්නාරම - සිලාවතුර - වංකාලෙයි ප්‍රදේශයේ කැළෑවක ගසක් මුල වළලා තිබූ කේරළ ගංජා කිලෝ 18 ක් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

නාවික හමුදාවට ලැබුණු බුද්ධි තොරතුරකට අනුව මන්නාරම සුරාබදු නිලධාරින් විසින් ඊයේ සිදුකළ මෙහෙයුමකදීයි මෙම ගංජා තොගය සොයා ගෙන ඇත්තේ.

ඉන්දියාවේ සිට මෙම කේරළ ගංජා තොගය රැගෙන එන්නට ඇති බවට සුරාබදු නිලධාරින් සැකකරනවා.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කිසිවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන නැහැ.