නවසීලන්තයේ නැවතත් භූ කම්පනයක්

Sunday, 14 February 2016 - 10:37

%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නවසීලන්තයේ ක්‍රයිස්චර්ච් නුවර අද උදෑසන ප්‍රබල භූ කම්පනයක් සිදුවුණා.

එය රික්ටර් පරිමාණයේ 5.8 ක ප්‍රබලතාවකින් යුක්තවූ බවයි ඇමරිකානු භූ විද්‍යා ආයතනය ප්‍රකාශ කළේ.

භූ කම්පනයත් සමඟ ක්‍රයිස්චර්ච් නුවර පිහිටි දකුණු දිවයිනේ සයිරන් නලා නාද කෙරුණු අතර, ඇතැම් ගොඩනැගිලිවලින් ජනයා ඉවත් කරගැනුනා.

වෙරළාසන්නයේ උස් රළ දක්නට ලැබුණු අතර, ඇතැම් ගොඩනැගිලි සසළ වූ බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.