මදුරුවන් බෝ කළ 778 දෙනෙකුට නඩු

Sunday, 14 February 2016 - 11:13

%E0%B6%B8%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%9D+%E0%B6%9A%E0%B7%85+778+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94
ගතවූ දින තුන තුළ ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවීමට හිතකර පරිසර තත්ත්වයන් පවත්වාගෙන ගිය නිවාස හා පරිශ්‍ර 778 දෙනෙකුට නඩු පවරා තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ නිවාස හා පරිශ්‍ර 121 481 ක් මෙහිදී පරීක්ෂා කළ බවයි.

මදුරුවන් බෝවිය හැකි අවදානම් සහිත ස්ථාන 17 492 ක හිමිකරුවන්ට එම තත්ත්වයන් වහා නිවැරදි කරන ලෙස උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

බස්නාහිර පළාතට අමතරව කෑගල්ල, යාපනය, වවුනියාව, පුත්තලම, මඩකලපුව, කුරුණෑගල සහ අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්කද ඩෙංගු බෝවීමේ වැඩි අවදානමක් සහිත දිස්ත්‍රික්ක ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නම් කර තිබෙනවා.


ඇමරිකාවෙන් චීනයට චෝදනා
Wednesday, 08 July 2020 - 13:15

සිය රටට ඇති එකම තර්ජනය චීනයේ ක්‍රියාකලාපය බව ඇමරිකානු එෆ්.බී.අයි.... Read More

කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය රැස්වෙයි
Wednesday, 08 July 2020 - 13:12

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩල හමුවක් මේ වන විට... Read More

නව ව්‍යවස්ථාවක් සැකසීමට බැසිල් පැහැදිලි බලයක් ඉල්ලයි
Wednesday, 08 July 2020 - 13:07

නව ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සඳහා මහ මැතිවරණයේදී පැහැදිළි... Read More