මැක්ස්වෙල් පරණගම කොමිසමේ කාලය මාස 3කින් දික්වෙයි

Tuesday, 16 February 2016 - 10:34

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83+3%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
අතුරුදන්වූවන් පිලිබද විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ නිල කාලය  තවත් මාස 3කින් දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලබන මැයි මස 15 වන දින දක්වා කොමිසමේ කාලය දීර්ඝ වනු ඇති.

යුධ ගැටුම් පැවැති කාලසීමාවේ සිදුවූ පුද්ගල අතුරුදන්වීම් සම්බන්දයෙන් විමර්ශනය  කිරීම සදහා 2013 වසරේ අගෝස්තු 15 වනදා  පත්කෙරුණු මැක්සෙල් පරණගම කොමිසමේ නිළ කාලය ඊයේ (15) අවසන් වුණා.

විමර්ෂණ කටයුතු සදහා තවත් කාලසීමාවක් ලබා දෙන මෙන් කල ඉල්ලීමකට අනුව ජනාධිපතිවරයා විසිනුයි තවත් මාස 3ක් සදහා අනුමැතිය ලබාදී ඇත්තේ.  

-----------------------------------------------------
පෙර වාර්තා  
මැක්ස්වෙල් පරණගම කොමිසමෙන් ජනපතිට ලිපියක්