ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනයේ සැකකරුවන් මෙන්න - ඡායාරූප

Wednesday, 17 February 2016 - 11:28

%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%82%E0%B6%9C+%E0%B6%9D%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+-+%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4
ලසන්ත වික්‍රමතතුංග ඝාතනයට අදාළව සිදු කරන ලද විමර්ශනයේදි අනාවරණය වු සාක්‍ෂිකරුවන්ගේ ප්‍රකාශ අනුව අපරාධකරුවන් බවට සැකකරනු ලබන පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුගේ  ඡායාරූපයන් අපරාධ වාර්තා කොට්ඨාසයේ පොලිස් චිත්‍ර ශිල්පින් මාර්ගයෙන් සාක්‍ෂිකරුවන් පවසන ආකාරයට චිත්‍රයට නගා ඇත.

ඡායාරූප 01

වයස අවුරුදු 35ක් පමණ පෙනුමැති උස අඩි 05යි අඟල් 08 ක් පමණවෙයි.  ඇස් දුඹුරු පැහැති දිගටිය.  සුදු පැහැති පිරිපුන් ශරිරයක් හිමි තැනැත්තෙකි.

ඡායාරූප 02

වයස අවුරුදු 40ක් පමණය. උස අඩි 05යි අඟල් 10ක පමණ වන මහත සිරුරකින් යුත් කළු  පැහැති තැනැත්තෙකි.මෙම පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් නිවරැදි තොරතුරක් දන්නේ නම්......

071 - 8591753

071 - 8591770

077 - 3291500

අංකවලට දැනුම් දෙන ලෙස පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.