පෞද්ගලික අංශය සමඟ නව ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක්

Thursday, 18 February 2016 - 7:43

%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රජය පෞද්ගලික අංශය හා එක්ව නව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හඳුන්වාදීමට බලාපොරොත්තු වන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

අරලිගහ මන්දිරයේ පැවති තරුණ හමුවකදී අග්‍රමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පලකළා.