ඇමරිකානු ජනාධිපති ඔබාමා කියුබානු සංචාරයකට සැරසෙයි

Friday, 19 February 2016 - 7:20

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%94%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකානු ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමා ලබන මාර්තු මාසයේ කියුබාවේ සංචාරයක නිරත වන බව ට්විටර් පණිවුඩයක් මගින් සනාථ කළා.

ලතින් ඇමරිකාවේ යෙදෙන පුළුල් සංචාරයකට අදළාව ජනාධිපති ඔබාමා කියුබාවට පැමිණීමට නියමිතයි.

ජනාධිපති ඔබාමා මෙලෙස කියුබාවේ සංචාරයක නිරත වන්නේ වසර 88 කට පසු එහි සංචාරය කරන බලයේ සිටින ප්‍රථම ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා ලෙසයි.

මීට පෙර 1928 වසරේදී කැල්වින් කූලීජ් ජනාධිපතිවරයා කියුබාවේ සංචාරය කිරීමෙන් පසු බලයේ සිටියදී කිසිදු ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයෙකු එහි සංචාරය කර නැහැ.

ජනාධිපති ඔබාමා සිය බිරිඳ මිෂෙල් ඔබාමා සමග ලබන මාර්තු 21 වනදා සහ 22 වනදා කියුබාවේ සංචාරය කරනු ඇති.