අගමැති හම්බන්තොට යයි

Saturday, 20 February 2016 - 12:33

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
පසුගිය රජය සමයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය තුළ කළ ඉදිකිරීම් අද (20) දිනය තුළ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ නිරීක්ෂණයට ලක්වනවා.

හම්බන්තොට වරාය, මත්තල ගුවන් තොටුපළ, හම්බන්තොට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය, සම්මන්ත්‍රණ මධ්‍යස්ථානය සහ රන්මිණිතැන්න ටෙලි සිනමා ගම්මානය ඇතුළු ඉදිකිරීම් අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් අද නිරීක්ෂණය කිරීමට නියමිත බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සදහන් කළේ.